Aalborg_broncestoeberi_stoebning_bronzestoebning_praemieret_arkitektur_skilte_stoebte_bronzeskilteSilkeborg Kommune præmierer bedste arkitektur, det gør de hvert andet år.

De byggerier der præmieres, får et højglanspoleret bronzestøbt skilt på 29*12,5 cm.

Skiltet er 1,5 cm tykt og med dybdenedfældede bogstaver
og Silkeborg Komunelogo indgraveret og med årstal

Vi har leveret hvert andet år de seneste 10 år.. her i 2023 er 3 huse præmieret.

Mulighederne er mange og næsten kun fantasien sætter begrænsningen i udformingen af bronzestøbte skilte.
Kunne du tænke dig en snak med os om et støbt bronzeskilt så er du velkommen til en snak om muligheder og ideer.